Leden GMR

Bezetting van de raden

In iedere MR zijn drie geledingen vertegenwoordigd: Personeel, ouders en leerlingen. Iedere MR bestaat uit acht leden: vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De helft van de leden van iedere geleding treedt ieder jaar af. Door middel van verkiezingen worden de geledingen weer aangevuld.

Iedere MR vaardigt twee leden van de personeelsgeleding, een lid van de oudergeleding en een lid van de leerlinggeleding af naar de GMR. De GMR bestaat dus uit zes leden van de personeelsgeleding, drie leden van de oudergeleding en drie leden van de leerlinggeleding. 

Iedere raad heeft een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris/penningmeester. De vergaderingen zijn openbaar voor iedereen die rechtstreeks betrokken is bij Trevianum. Toehoorders hebben geen spreekrecht.

 Geleding Naam Plaats E-mail

pers. Ivo Windmuller

Eygelshoven i.windmuller@trevianum.nl

pers. Jan Deuss

Nieuwstadt j.deuss@trevianum.nl

pers. Adriana Prinsen

Hoensbroek a.prinsen@trevianum.nl

pers. Hans Hotterbeekx

Sittard h.hotterbeekx@trevianum.nl

pers. Roy Bolech

Maastricht r.bolech@trevianum.nl

pers.

Roel Moonen

Aachen (Dld)

ro.moonen@trevianum.nlleerl. Dekra Boukhrissie Urmond Dekraboukhrissi@hotmail.nl

leerl. Fahd Boukhrissie

Urmond fahd.neymar@hotmail.com

leerl. Yonis Tammar

Einighausen

yonis.systeem@gmail.com

ouder Hanneke Coolen Sittard hanneke.coolen@rohco.nlouder

Erik Hofmann

Sittard

erik.miranda@ziggo.nl

ouder  Jo van Oppen

 Sittard  j.vanoppen@leudal.nl