Leden GMR

Bezetting van de raden

In iedere MR zijn drie geledingen vertegenwoordigd: Personeel, ouders en leerlingen. Iedere MR bestaat uit twaalf leden: vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De helft van de leden van iedere geleding treedt ieder jaar af. Door middel van verkiezingen worden de geledingen weer aangevuld.

Iedere MR vaardigt twee leden van de personeelsgeleding, een lid van de oudergeleding en een lid van de leerlinggeleding af naar de GMR. De GMR bestaat dus uit zes leden van de personeelsgeleding, drie leden van de oudergeleding en drie leden van de leerlinggeleding. 

Iedere raad heeft een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris/penningmeester. De vergaderingen zijn openbaar voor iedereen die rechtstreeks betrokken is bij Trevianum. Toehoorders hebben geen spreekrecht.

 


Geleding Naam Plaats E-mail Telefoon
pers. Anja Loonen Susteren a.loonen@trevianum.nl 06 42 81 03 35
pers. Ivo Windmuller Eygelshoven i.windmuller@trevianum.nl 06 46 62 64 44
ouder Petronella Ajlani-de Lange Sittard p.ajlani@trevianum.nl 06 57 33 67 06/werk: 046 436 33 72 
leerl. Fahd Boukhrissie Urmond fahd.neymar@hotmail.com 06 19 43 73 07
pers. Jan Deuss Nieuwstadt j.deuss@trevianum.nl
ouder Jos Tummers Sittard jostummers58@gmail.com 046 452 87 34 / 06 10 29 92 57
leerl. Dekra Boukhrissie Urmond Dekraboukhrissi@hotmail.nl 06 19 43 73 07
pers. Adriana Prinsen Hoensbroek a.prinsen@trevianum.nl 045 563 14 94
pers. Hans Hotterbeekx Sittard h.hotterbeekx@trevianum.nl 06 27 90 51 45
pers. Roel Moonen Aachen (Dld) ro.moonen@trevianum.nl 06 27 24 13 65  
ouder Hanneke Coolen Sittard hanneke.coolen@rohco.nl 046 451 24 99/06 50 21 20 81/046 420 30 00 (werk)
leerl. Felix Dikland Sittard f.dikland@gmail.com 06 21 35 71 48instagram takipci satin al instagram takipci satin al
xxx xxx porn xxx porn
izmir escort