Leden GMR

Bezetting van de raden

In iedere MR zijn drie geledingen vertegenwoordigd: Personeel, ouders en leerlingen. Iedere MR bestaat uit twaalf leden: vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De helft van de leden van iedere geleding treedt ieder jaar af. Door middel van verkiezingen worden de geledingen weer aangevuld.

Iedere MR vaardigt twee leden van de personeelsgeleding, een lid van de oudergeleding en een lid van de leerlinggeleding af naar de GMR. De GMR bestaat dus uit zes leden van de personeelsgeleding, drie leden van de oudergeleding en drie leden van de leerlinggeleding. 

Iedere raad heeft een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris/penningmeester. De vergaderingen zijn openbaar voor iedereen die rechtstreeks betrokken is bij Trevianum. Toehoorders hebben geen spreekrecht.

 


Geleding Naam Plaats E-mail Telefoon
pers. Ivo Windmuller
Eygelshoven i.windmuller@trevianum.nl 06 46 62 64 44
pers. Jan Deuss
Nieuwstadt j.deuss@trevianum.nl
pers. Adriana Prinsen
Hoensbroek a.prinsen@trevianum.nl 045 563 14 94
pers. Hans Hotterbeekx
Sittard h.hotterbeekx@trevianum.nl 06 27 90 51 45
pers. Roy Bolech
Maastricht r.bolech@trevianum.nl 043 356 17 90
pers.
Roel Moonen
Aachen (Dld)
ro.moonen@trevianum.nl
06 27 24 13 65
leerl. Dekra Boukhrissie Urmond Dekraboukhrissi@hotmail.nl 06 19 43 73 07
leerl. Fahd Boukhrissie
Urmond fahd.neymar@hotmail.com 06 19 43 73 07
leerl. Hans Hotterbeekx Sittard h.hotterbeekx@trevianum.nl 06 27 90 51 45
leerl. Yonis Tammar
Einighausen
yonis.systeem@gmail.com 06 83 34 74 80 
ouder Hanneke Coolen Sittard hanneke.coolen@rohco.nl 046 451 24 99/06 50 21 20 81 (werk)

ouder
Erik Hofmann
Sittard
erik.miranda@ziggo.nl
06 53 73 71 46

ouder  Jo van Oppen
 Sittard  j.vanoppen@leudal.nl  06 12 07 82 57