HAVO
HAVO
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Veiligheid

Waar veel (jonge) mensen samen komen, zijn regels nodig om het sociale verkeer in goede banen te leiden. Op een school komen die (jonge) mensen samen om onderwijs te volgen, om een diploma te halen. Om de lesdagen en de lessen goed te laten verlopen, om ervoor te zorgen dat jullie de tijd dat je op school bent zo goed mogelijk kunnen leren, zijn ook regels nodig.
Trevianum is een veilige en gezonde school. In een convenant met de gemeente Sittard-Geleen, Regio Politie Zuid Limburg en Trevianum is op 20 april 2001 vastgelegd dat handhaving van de veiligheid in en rondom school een belangrijke prioriteit is. Dit geldt voor de vervolging van strafbare feiten maar ook voor allerlei zaken die te maken hebben met de psychische en fysieke gezondheid van de leerlingen en het personeel.

Op Trevianum wordt gewerkt met het PestPreventieProtocol (voorlichting en aanpak van pesten op school), is er aandacht voor ongezonde stress (bijvoorbeeld negatieve faalangst) en is er een duidelijk anti-rookbeleid.

Van elk strafbaar feit wordt aangifte gedaan of melding gemaakt bij de politie. Natuurlijk geldt dat voor sporadisch voorkomende zaken als diefstal, fysiek geweld of vernieling. Maar het geldt vaak ook voor minder erg beschouwde zaken als bijvoorbeeld cyberpesten, het plaatsen van foto’s op internet, bedreiging en vuurwerk op of rond de school. Met Bureau HALT zijn afspraken gemaakt dat leerlingen die een HALT-straf dienen te ondergaan (voorlichting en dienstverlening) deze zoveel mogelijk op of om school zullen ondergaan.

In het kader van de "gezonde school" zijn allerlei afspraken gemaakt over "pesten", rookverbod, en voorlichting en afspraken over het gebruik van risicovolle genotmiddelen. In mentoruren en projectweken wordt geregeld aandacht besteed aan pestproblematiek. Er zijn afspraken over de aanpak van pesters en gepesten via de zogenaamde "no blame" methode.

Het spreekt natuurlijk vanzelf maar het is goed om er toch heel duidelijk in te zijn: het gebruik en het bezit van wapens, vuurwerk, alcohol of andere drugs op school is verboden (en strafbaar). Allicht: ook het onder invloed verkeren van alcohol of andere drugs op school is niet toegestaan.

Vanaf 1 september 2013 is iedere school wettelijk verplicht tot het registreren van veiligheidsincidenten in en om school.

Tenslotte is er een stuurgroep "veilige school" waarin politie, wijkplatform Limbrichterveld, bureau Halt, PIW, gemeente, en diverse personeelsleden van de omringende scholen zitting hebben. Deze groep vergadert 4 malen per jaar.

reglement Trevianum 2019-2020
leerlingafspraken 2019-2020
ict protocol
bsentieformulier
ontruimingsreglement

Trevianum kent bovendien een "coördinator orde en veiligheid":