Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Trevianum is een Topsport Talentschool met een sportaanbod op vier niveaus:

1.      sporten in de les (LO),

2.      sportstroom en voetbalstroom,

3.      talentherkenningsprogramma’s,

4.      LOOT-programma. 

Buiten de lessen LO (Sportside niveau 1) heeft Trevianum voor de breed geïnteresseerde sporters allereerst een sportaanbod vanuit de sectie lichamelijke opvoeding: de sportstroom en de voetbalstroom (Sportside niveau 2).

Daarnaast zijn er de talentherkenningsprogramma’s die Trevianum in samenwerking met clubs, bonden of sporttak-platforms en Topsport Limburg heeft ontwikkeld (Sportside niveau 3). Deze programma’s zijn vooral bedoeld voor diegene die haar/zijn sporttalent in een specifieke richting verder wil ontplooien door een extra trainingsaanbod, maar nog niet in een officieel bondsprogramma opgenomen is.

De aan Trevianum gekoppelde topsportopleidingen (Sportside niveau 4, LOOT-programma) zijn bedoeld voor hen die via de betreffende sportbond of BVO (Betaald Voetbal Organisatie) reeds geselecteerd zijn voor deelname aan dit opleidingstraject.

Trevianum is de Topsport Talentschool voor talenten die reeds actief zijn in deze bondsprogramma’s.


v Sportside niveau 2: Sportstroom en voetbalstroom

Trevianum biedt leerlingen met een bovengemiddelde interesse voor sport en bewegen toegang tot de sportstroom. In de sportstroom wordt extra nadruk gelegd op sportiviteit, teamgeest en brede belangstelling voor alles wat met bewegen te maken heeft. Leerlingen met een sportieve instelling en belangstelling voor sport in al zijn facetten, kunnen zich aanmelden voor deze stroom en krijgen wekelijks één uur extra lichamelijke opvoeding.

Voorlichting sportstroom/voetbalstroom I vrijdag 6 maart 2020 van 16.00 – 18.00 uur

De voorlichting over de sportstroom is in de aula van Trevianum (ingang Bradleystraat). Er zal gelegenheid zijn om kennis te maken met het programma dat volgend jaar aangeboden wordt (clinics, themamiddagen en de inhoud van extra lessen). Voor de leerlingen is er gelegenheid om deel te nemen aan een clinic die (aansluitend aan de voorlichting) gegeven zal worden. Neem dus (indoor)sportspullen mee!

Voorwaarden voor deelname

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de sportstroom, gelden de volgende voorwaarden:

·    aantoonbare brede belangstelling voor sport, 

·    teamgeest en behulpzaamheid, 

·    grote affiniteit met één of meer sporten, 

·    actief in een of meer sporten. 

Uitblinken in sport is niet nodig, maar wel een grote interesse voor sport en bereidheid om extra sportieve inzet op te brengen zowel binnen de schooltijden (een extra lesuur per week) als daarbuiten: deelname aan de clinics (ook) buiten de reguliere schooltijden.

Voorzieningen in de sportstroom

Trevianum biedt in de sportstroom :

·    uitstekende sportvoorzieningen, 

·    energieke en hechte groepen, 

·    vier maal per jaar deelname aan clinics, 

·    maandelijks een themasportles,

·    een extra uur lichamelijke opvoeding per week. 

Kosten deelname sportstroom

Om de extra kosten voor clinics en speciale begeleiding te bekostigen, wordt een bijdrage van € 150 gevraagd.

Aanmelding en selectie

Aanmelding geschiedt via het aanmeldingsformulier dat uitgereikt wordt tijdens de voorlichtingsmiddag van 6 maart. De aanmelding dient uiterlijk 31 maart binnen te zijn.


v  Sportside niveau 3               Talentherkenning – sportspecifieke programma’s 

Als je een passie hebt voor een bepaalde sport, dan bieden we op Trevianum talentherkenningsprogramma’s aan. Deze programma’s ontwikkelt Trevianum in samenwerking met clubs, bonden, sporttak-platforms en Topsport Limburg. Deze programma’s zijn vooral bedoeld voor diegene die haar/zijn sporttalent in een specifieke richting verder wil ontplooien door een extra trainingsaanbod, maar nog niet in een officieel bondsprogramma opgenomen is.

Aanbod Talentherkenningsprogramma’s

Het aanbod aan talentherkenningsprogramma’s bestaat momenteel uit:

·  atletiek

·  dans

· handbal

·  hockey

· meidenvoetbal

·  tennis

·  triatlon

·  volleybal

·  wielrennen

· zaalvoetbal

Bij de talentherkenningsprogramma’s wordt er twee- of driemaal per week getraind. De trainingen kunnen plaatsvinden geheel of gedeeltelijk voorafgaand aan school, direct aansluitend aan school of onder schooltijd gedurende bijvoorbeeld het eerste en tweede lesuur.

De trainingen staan onder leiding van door Topsport Limburg gekwalificeerde trainers.

Kosten deelname Talentherkenningsprogramma’s

De kosten voor deelname aan een van de Talentherkenningsprogramma’s bedragen circa € 250 - € 300 (incl. LOOT-bijdrage). De kosten kunnen lager/hoger uitvallen als er een externe organisatie bij betrokken is (dat geldt voor de sporten handbal, wielrennen en zaalvoetbal).

Aanmelding en selectie

Aanmelding geschiedt via het aanmeldingsformulier dat uitgereikt wordt tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van dinsdag 18 februari (17:00 - 18:30). De aanmeldingen dienen uiterlijk 31 maart binnen te zijn.

Voor de sporten dans, meidenvoetbal, hockey, volleybal en zaalvoetbal zullen in april selectiebijeenkomsten gehouden worden.


v  Sportside niveau 4               LOOT-programma voor Topsport Leerlingen

Trevianum is een Topsport Talentschool (LOOT-school). Dat houdt in dat wij jonge topsporters kunnen ondersteunen bij hun duale carrière, hen zo goed mogelijk willen helpen om het sporten te combineren met hun studie. Als Topsport Talentschool hebben wij (anders dan ‘gewone’ scholen) wettelijke mogelijkheden om faciliteiten aan te bieden.

Aanbod LOOT

Trevianum werkt als Topsport Talentschool samen met de RTC’s Judo, Meidenvoetbal (KNVB), Handbal, Triathlon, Zwemmen en de BVO’s Fortuna, Roda JC en MVV. Daarnaast worden er nog tientallen individuele sporters die op hoger niveau actief zijn begeleid.

Kosten deelname LOOT-programma

Deelname aan het LOOT-programma kost €100 /€ 150  (LOOT-bijdrage)

Aanmelding en selectie

De aanmeldingen geschiedt via het LOOT-bureau (046 - 420 69 07).

Voor toelating tot het LOOT-programma is een bondsstatus (belofte of zicht hierop) een minimale eis.

 

Voorlichting Talentherkenning en LOOT | dinsdag 18 februari 2020 van 17:00 – 18:30 uur

In de collegezaal van Trevianum (ingang Havikstraat) zal een voorlichting georganiseerd worden over de Talentherkenningsprogramma’s (niveau 3) en LOOT (niveau 4). Er is gelegenheid om verder kennis te maken met de programma’s en er wordt dieper ingegaan op de wijze waarop LOOT-Trevianum het onderwijsconcept rond deze sporten en sporters organiseert. Daarbij zal ook aandacht zijn voor datgene wat van de leerling verwacht wordt. De idee van een duale carrière school en sport staat hierbij centraal.