Links

Inspectie

Klik hier voor de link naar de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Ministerie

Klik hier voor de link naar de algemene website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Klik hier voor de link naar alle relevante pagina’s van het Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Klik hier voor de planning van de schoolvakanties komende jaren, zoals het Ministerie deze voorstelt en deels vaststelt.
Let op: deels zijn deze data adviesdata. In overleg met de regio stelt een school deze data zelf vast.

VO-raad

Klik hier voor de link naar de website van de VO raad.