Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Informatie i.v.m. het nieuwe coronavirus

Bericht van 16 maart 2020, 15.00 uur

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Zoals in de mail van gisteren aangekondigd, informeren wij u vandaag nader over het onderwijsprogramma voor de komende drie weken. 

Richtlijnen overheid 

 Het is goed om nog even te wijzen op de richtlijnen van de overheid. Die zijn voor ons leidend bij het bepalen van het onderwijsprogramma. De richtlijnen (d.d. 15 maart 2020) zijn: 

 1. Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. 
 2. Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen. 
 3. Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo. 

Uitwerking richtlijnen door Trevianum 

Voor de invulling van het programma maken we onderscheid tussen de examenleerlingen en de overige leerlingen.

Programma examenleerlingen 

Voor de examenleerlingen en voor ons blijft het wachten op nadere informatie die in de loop van de week volgt vanuit de overheid over hoe de school- en centrale examens afgerond kunnen worden. Als we op school weer (mondelingen en schriftelijke) schoolexamens mogen afnemen, gaat dat in de volgorde van het eerder gepubliceerde pta-rooster. We zullen de examenleerlingen daar tijdig over informeren. 

Programma overige leerlingen 

De geplande proefwerkweek krijgt een ander karakter. Een proefwerkweek is bedoeld om te testen in welke mate een leerling de lesstof beheerst. Dit gaan we nu als volgt doen:

 • De leerlingen leren zo goed mogelijk voor de toetsen.
 • Elke dag krijgen de leerlingen volgens het rooster dat vanaf dinsdag in Magister staat, via hun coördinator het betreffende proefwerk. Dat proefwerk is niet voor een punt, maar geldt als formatieve toets. Een formatieve toets heeft een diagnostische functie, die betrekking heeft op de voortgang van het leerproces van een leerling.
  De eerste toetsen worden woensdag 18 maart door de leerlingen gemaakt. De leerlingen maken elke toets serieus, op papier en binnen de geroosterde tijd
 • De gemaakte toets moet zorgvuldig bewaard worden. Volgende week krijgen de leerlingen dan het antwoordmodel met een nakijkinstructie. Zo kunnen ze zien welke onderdelen van de proefwerkstof ze beheersen, en bij welke nog extra aandacht nodig is. 

Voor de komende weken ziet het onderwijsprogramma voor de niet-examenleerlingen er als volgt uit:

 •  Vanaf 18 maart: (formatieve) toetsweek. 
 •  Vanaf 25 maart: de projectweek vervalt. Deze week ontvangen de leerlingen nakijkinstructies en opdrachten om te leren van de gemaakte toetsen.
 •  Vanaf 30 maart start het derde trimester. Dit zal aangestuurd worden door middel van studiewijzers en online hulp, hierover wordt u nog nader geïnformeerd. 

Projectweek 

Alle activiteiten in de projectweek vervallen. Dat geldt ook voor de activiteiten van de stromen. Op Trevianumdag (27 maart) zullen eveneens geen activiteiten zijn. Gezien de richtlijn om sociale contacten te beperken, is ook de sponsoractie die aan de Treviloop verbonden was, afgelast. Leerlingen wordt gevraagd geen sponsorgeld meer op te halen voor het Noorderlichtfonds. Het reeds opgehaalde geld kan als de school weer open is, ingeleverd worden bij de receptie. 

Kluisjes  

We kunnen ons voorstellen dat er nog boeken en/of etenswaren in de kluisjes van de leerlingen aanwezig zijn. Richtlijn 1 van de overheid (zie boven) maakt het vooralsnog niet mogelijk leerlingen toe te staan spullen uit hun kluisjes te halen. De richtlijn houdt immers in dat de scholen dicht zijn, behalve voor leerlingen van ouders in cruciale beroepen (richtlijn 2).
Dit probleem hebben we bij degenen die bij het overleg met de overheid betrokken zijn aangekaart. Zo gauw we daarover iets horen, laten we u dat weten.

Informatie over coronavirus 

 Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, dan verwijzen wij u naar de volgende sites:

 •  RIVM: Het RIVM geeft een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden over het coronavirus.
 •  GGD Zuid Limburg: De GGD Zuid Limburg geeft relevante informatie die geldt voor de regio waarin Trevianum ligt.
 •  Rijksoverheid: De rijksoverheid heeft een aparte site waarin veel gestelde vragen worden behandeld over het coronavirus en het voortgezet onderwijs. 

Contact 

 Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de betreffende coördinator, via het algemene telefoonnummer (046) 420 69 00 of per mail. De school is telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur. 

Wij doen ons uiterste best om het onderwijsproces de komende periode in deze bijzondere omstandigheden te laten doorgaan. Dat vergt veel van docenten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en directie, maar ook van u als ouder(s)/verzorger(s). Wij willen u danken voor uw begrip en flexibiliteit in dezen. 

Aanstaande woensdag krijgt u van ons een volgende mail over de actuele stand van zaken. 

Met vriendelijke groet,
Directie Trevianum Scholengroep