Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Centrale eindexamens gaan niet door

De ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs hebben vandaag (dinsdag 24 maart) bekendgemaakt dat het Centraal Examen voortgezet onderwijs niet doorgaat. Scholen krijgen tot begin juni de tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Leerlingen krijgen uiteindelijk een volwaardig diploma, dat toegang geeft tot elke vervolgopleiding waar dat diploma recht op geeft, ook in het buitenland.

Schoolexamens moeten dus doorgang vinden. Daarbij staat de gezondheid van betrokkenen voorop. Dat betekent dat de richtlijnen van het RIVM moeten worden nageleefd.

We willen de voortgang van de schoolexamens heel zorgvuldig bekijken, er hangt immers heel veel vanaf. In de komende dagen wordt deze maatregel verder uitgewerkt. Nader bericht volgt.